7. kolovoza 2018.

O nama

Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih je registrirano pri Gradskom uredu za opću upravu u Registar udruga Republike Hrvatske, 19. listopada 2007.g. kojim danom stječe svojstvo pravne osobe te započinje radom kao udruga. U Društvo se učlanjuju tumači i prevoditelji sa područja RH, koji su prošli Seminar znakovnog jezika u organizaciji Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.

Osnovni sadržaj djelatnosti Društva usmjeren je na osposobljavanje tumača i prevoditelja gluhim osobama, razvoj, podučavanje znakovnog jezika i ostalih specifičnih oblika komunikacije, a radi prevladavanja socijalnih i ostalih teškoća nastalih kod tih osoba kao posljedica oštećenja sluha. Sukladno s tim, Društvo usklađuje i usmjerava djelatnosti i predlaže aktivnosti od interesa za gluhe osobe i njihovu potpuniju komunikaciju sa širom socijalnom sredinom. Društvo također provodi edukaciju znakovnog jezika, prati i proučava razvitak i dostignuća na području školovanja novih tumača i prevoditelja, uspostavlja kodeks etike tumača i prevoditelja te utvrđuje kriterije za njihovo rangiranje i napredovanje.

Član Društva može biti gluha ili čujuća osoba koja je uspješno položila ispit znanja iz znakovnog jezika gluhih prema Programu edukacije tumača i prevoditelja društva, pred stručnom komisijom.

Za zastupanje društva ovlašteni su:
Mirjana Juriša, predsjednica društva
Marina Milković, članica Izvršnog odbora
Damir Herega, član Izvršnog odbora