Završna evaluacija usluge i kraj projekta

Prisjetimo se, u sklopu otvorenog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom- faza ll, Hrvatskom društvu stručnih komunikacijskih posrednika odobren je projekt „Povećanje kvaliteet života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluga tumačenja/prevođenja- faza ll. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. u 100% intenzitetom potpore. Vrijednost projekta je 1.095.507,00 kn ,a  trajanje provedbe projekta 30 mjeseci.

Projekt teži povećanju kvalitete života i smanjenju socijalne isključenosti gluhih i nagluhih osoba na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Svrha projekta je i osnažiti pripadnike zajednice gluhih u svakodnevnoj komunikaciji i asistenciji u prevladavanju barijera s kojima se susreću na svim razinama djelovanja.

Provedbom projekta, uključili smo 50 gluhih i nagluhih osoba koji su često zbog govorno-slušnih prepreka marginalizirani te u mnogim situacijama nemaju uvjete za ravnopravnu participaciju u svim životnih situacijama.

Krajnjim korisnicima podijeljeni su upitnici kojima su iskazali svoju razinu zadovoljstva pruženom uslugom tijekom projekta. Brojevima od 1 do 5 ocijenili su kvalitetu pružene usluge, vrijeme potrebno za pružanje usluge, utjecaj usluge tumačenja/prevođenja na socijalnu inkluziju u zajednici te komunikaciju s komunikacijskim posrednikom.

Veći dio korisnika svoje zadovoljstvo na pruženu uslugu ocijenilo ocjenom 5 što govori da su u potpunosti zadovoljni uslugom komunikacijskog posrednika koja im je pružana tijekom projekta. Vrijeme potrebno za pružanje usluge ocijenjeno je prosječnom ocjenom 5, a  u opisnom dijelu dio korisnika naglasilo je brzinu dostupnosti usluge u projektu koja im je uistinu utjecala na inkluziju u društvu i u životu općenito.

Navedeno opravdava važnost usluge osobne asistencije u  ulozi komunikacijskog posrednika u životu gluhe i nagluhe osobe. Tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika sudjeluje u procesu prenošenja informacija gluhoj osobi i sugovorniku te obrnuto. Njegova uloga pokazala se učinkovitom u raznim životnim situacijama poput odlaska k liječniku, u banku, trgovinu i druge ustanove. Uključenim korisnicima u  projektu je pružana usluga sukladno njihovim potrebama i zahtjevima.

Zaključno, naglašavamo kako je  projektom kroz pružanje usluge komunikacijskog posrednika osnaženo 50 gluhih nagluhih osoba starijih od 18 godina s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije za ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnim životnim situacijama.  Kao rezultat , smanjena je socijalna isključenost uključenih osoba u projektu, pružena je podrška korisnicima u svakodnevnim aktivnostima, a usluga osobne asistencije postavljena je na veću razinu kvalitete. Provedbom projekta želimo potaknuti i ostale organizacije civilnog društva koje djeluju u zajednici gluhih na apliciranje i provedbu projekata slične ili iste prirode. Također, donositeljima odluka želimo skrenuti pozornost na učinkovitost i stvarne potrebe zajednice gluhih za ovakvom uslugom.

Projekt Povećanje kvaliteet života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluga tumačenja/prevođenja- faza ll sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.