ISKUSTVA TUMAČA U PROJEKTU

Odobrenim projektom „Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja- faza II – UP.02.2.2.09.0015 “ pružat će se usluge tumača/prevoditelja s ciljem povećanja socijalne integracije i ostvarivanja viših ciljeva gluhih i nagluhih osoba.  Projektom su zaposlena dva tumača znakovnog jezika, Željka Valjak i Dorijana Kavčić koje imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga tumačenja/prevođenja gluhim i nagluhim osobama na području grada Zagreba, a i šire. Tijekom trajanja projekta, navedeni tumači pružat će uslugu osobne asistencije za 50 gluhih i nagluhih korisnika čime će povećati njihovu kvalitetu života i pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti.

Tumač/prevoditelj znakovnog jezika prenosi informaciju u znakovnom obliku te vjerno prenosi originalnu poruku, osoba je koja ima ulogu od krucijalne važnosti, a to je amortizacija komunikacijskih barijera i točan prijenos sadržaja iz okruženja. Samim tim, osobe u svojstvu tumača/prevoditelja sudjeluje u ravnopravnom uključivanju gluhih i nagluhih osoba u  širu socijalnu zajednicu. Profesionalnost obavljanja posla tumača/prevoditelja izražena je vrijednostima koje mora posjedovati kako bi prijenos informacija bio dostatan, a to su snažne transverzalne vještine, razumijevanje potreba klijenata, prilagodba, pridržavanje etičkog kodeksa te strast za obavljanjem posla.

Tijekom projekta, komunikacijski posrednici susreli su se s različitim problemima i potrebama ove ranjive skupine, gluhih i nagluhih osoba. Prije pandemije COVID-19, krajnji korisnici došli su s problemima društvene izolacije što je u njima često izazivalo stres i ljutnju. Međutim, COVID-19 istaknuo je postojeće nejednakosti za nagluhe u društvenom okruženju. Nošenje maski , većim dijelom smanjilo je prepoznavanje govora kod osoba oštećena sluha,  ometani su izrazi lica i pokreti usana koji su krucijalni u komunikaciji gluhe osobe, s obzirom na izazove čitanja s usana.

Dok su strategije socijalnog distanciranja ključne za usporavanje širenja COVID-19, treba staviti fokus i na prilagodbu politika koje se odnose na život gluhe i nagluhe osobe i povećanje njihove socijalne inkluzije i kvalitete života.

 Projekt teži povećanju kvalitete života i smanjenju socijalne isključenosti gluhih i nagluhih osoba na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Također, svrha projekta je i osnaživanje gluhih i nagluhih u svakodnevnoj komunikaciji,  odnosno asistenciji u prevladavanju barijera s kojima se ova skupina građana susreće na svim razinama djelovanja.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.