Svečano potpisivanje Ugovora za program – “Tumač hrvatskog znakovnog jezika i ostali sustavi komunikacije – podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama”

Predsjednica Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe, Mirjana Juriša, prisustvovala je na svečanom uručivanju i potpisivanju ugovora u sklopu Poziva za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022.-2023.

Potpisanim Ugovorom financirat će se program “Tumač hrvatskog znakovnog jezika i ostali sustavi komunikacije – podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama.”

Cilj je predloženog programa pružiti podršku u prevladavanju komunikacijskih barijera zapošljavanjem 7 tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika koji će pružanjem usluge prevođenja omogućiti gluhim osobama ravnopravno sudjelovanje u zajednici.

Specifični ciljevi:

  • neovisnost u socijalnom kontaktu, mogućnost sudjelovanja gluhih osoba u svim životnim situacijama na ravnopravnoj osnovi s ostalim članovima društva kroz prevladavanje komunikacijskih barijera;
  • neovisnost u komuniciranju i informiranju čime se postiže veća samostalnost i bolja kvaliteta života gluhih osoba;
  • afirmacija prava na interakciju na hrvatskom znakovnom jeziku, promoviranje i poštivanje lingvističkog identiteta zajednice gluhih;
  • ozbiljnim i organiziranim pristupom povećava se dostupnost informacija u oba smjera