Prednosti i prepreke koje još uvijek postoje

Život gluhih i nagluhih u proteklih pola stoljeća znatno se promijenio. U današnje vrijeme razvijena tehnologija pružila je mnoga rješenja onima kojima uvelike pomaže u snalaženju i izgradnji samostalnog i normalnog života. Iako je društvo oko nas postalo svjesnije i otvorenije prema osobama oštećena sluha, još su uvijek prisutne prepreke s kojima se susreću na svakodnevnoj razini.

Pojava interneta i elektroničkih uređaja promijenila je način komunikacije gluhih i nagluhih osoba. Kako e-pošta, slanje poruka i pametni telefoni postaju sve popularniji, govor i sluh više nisu potrebni za odvijanje svakodnevne komunikacije i obavljanja zadataka.

Online platforme za komunikaciju poput ZOOm-a ili Skypa, znatno su olakšale korisnicima znakovnog jezika međusobnu komunikaciju ili korištenje usluge tumača/prevoditelja tijekom prevođenja u razgovoru s čujućim osobama. Društvene mreže omogućile su pojedincima da se lakše povežu jedni s drugima, a onima koji žive u ruralnim područjima da pronađu zajednicu i izgrade mrežu podrške.

Iako svijet i razvoj tehnologije većim dijelom idu u korist gluhe osobe, još uvijek na nekim područjima postoji nedovoljna razina kvalitete.

Ekonomski izazovi

Nažalost još uvijek radni uvjeti nisu dovoljno razvijeni za gluhe i nagluhe osobe, pa su često osuđeni na odabir posla u ulozi tvorničkog radnika. Velik dio njih traži posao, ali su i dalje nezaposleni ili su pronalazili poslove sa skraćenim radnim vremenom ili privremenom pozicijom. Samim tim, nezaposlenost i nedovoljna zaposlenost i dalje utječu na kvalitetu života gluhe i nagluhe osobe.

Obrazovanje

Te iste praznine postoje i u obrazovnom sustavu. Naime, unatoč usvajanju hrvatskog znakovnog jezika od strane Hrvatskog Sabora, još uvijek škole i visoka učilišta ne napreduju dovoljno u smjeru integracije gluhe osobe, a i problem nepostojanja dovoljnog broja obrazovnih institucija za gluhe osobe je također prisutan.

Rizik od siromaštva i zdravlje

Istraživanja pokazuju da osobe s niskim primanjima i ograničenim obrazovanjem su često u nepovoljnom položaju što ih dovodi do rizika od siromaštva. Socioekonomski status povezani su i sa zdravstvenim ishodima gluhe osobe. Prema podacima, mnogi su korisnicifinancijske potpore programa socijalne skrbi, no postoji stvarna potreba za radnjama kojima će se potaknuti poslodavce na jednak pristup zapošljavanju.

Dodatno, pandemija COVID-19 pogodila je mnoge zemlje, a nažalost se njezin utjecaj najviše osjetio kod marginaliziranih skupina koje imaju otežani pristup kvalitetnijim zdravstvenim uslugama. Strategijama koje usmjeravaju pažnju na poboljšanje situacije u slučaju zdravstvene neravnopravnosti , kvaliteta života marginaliziranih će se postaviti na višu razinu kakvu i zaslužuju.

Društveni izazovi

Slušno-govorni problemi utječu na sve dobne skupine iz cijelog spektra socioekonomskih i geografskih pozadina. Neki su rođeni gluhi- urođena gluhoća dok su neki izgubili sluh kao posljedica zdravstvenog stanja, bolesti, vremena ili stanja. Neki čuju uz potporu pužnog implantat ili slušnog aparata, a neki uopće ne čuju pa možemo reći da su sposobnosti i potrebe su raznolike kao i sama zajednica.

Prijedlozi za poboljšanje

Prema istraživanjima zajednice gluhih, postoje određeni prijedlozi o načinima sprječavanja nejednakosti među čujućom i gluhom zajednicom.

  • poboljšati pristup zdravstvenim informacijama za gluhe osobe
  • uključiti gluhe i nagluhe u proces istraživanja
  • sudjelovanje osoba oštećena sluha u javnim raspravama
  • zagovaranje u području financiranja usluga tumača/prevoditelja

Podsjećamo, korisnici projekta su gluhe i nagluhe osobe kojima se pomaže na svakodnevnoj razini , pružajući im usluge komunikacijskog posrednika u ulozi tumača/prevoditelja. Projekt “Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluga tumačenja/prevođenja- faza II – UP.02.2.2.09.0015″ teži povećanju kvalitete života i smanjenju socijalne isključenosti gluhih i nagluhih osoba na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Također, svrha projekta je i osnaživanje gluhih i nagluhih u svakodnevnoj
komunikaciji, odnosno asistenciji u prevladavanju barijera s kojima se ova skupina građana susreće na svim razinama djelovanja.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.