25 MJESECI PROVEDBE PROJEKTA i EVALUACIJA USLUGE

Početkom mjeseca studenog, ujedno i 25. mjeseca provedbe i  pružanja usluge tumača/prevoditelja  kroz projekt Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja – faza 2, 30 korisnika je putem evaluacijskih upitnika ocijenilo kvalitetu pružene usluge komunikacijskih posrednika u projektu.

Krajnji korisnici su pripadnici ciljane skupine osoba s invaliditetom, točnije gluhe i nagluhe osobe koje su često zbog govorno-slušnih barijera marginalizirani te u mnogim situacijama nemaju uvjete za ravnopravno sudjelovanje u životnim situacijama; češći izlazak iz vlastitog doma, manja razina stresa, veća uključenost u zajednicu, povećanje korištenja usluga institucija, odlazak na manifestacije i sl.

Upitnikom su korisnici iskazali svoje zadovoljstvo na pruženu uslugu tijekom projekta. Također, brojevima od 1-5 su ocijenili kvalitetu pružene usluge, vrijeme potrebno za pružanje usluge, utjecaj usluge tumača/prevoditelja na socijalnu inkluziju u zajednici te komunikaciju s pružateljem usluge.

Rezultati evaluacije pokazali su kako je 30 ispitanika svoje zadovoljstvo pruženom uslugom u prosjeku ocijenilo ocjenom 5, što govori da su u potpunosti zadovoljni uslugom. Vrijeme potrebno za pružanje usluge ocijenjeno je prosječnom ocjenom 5 te je u opisnom dijelu  dio korisnika navelo kako je brza dostupnost usluge tumačenja/prevođenja zaista utjecala na njihovu socijalnu inkluziju i kvalitetu života u punom smislu što opravdava važnost uloge komunikacijskog posrednika u životu gluhe i nagluhe osobe. Krajnji korisnici  usluge tumačenja/prevođenja koriste od početka projekta te otkad primaju uslugu komunikacijskog posrednika, navode sljedeće promjene u svakodnevnom životu:

S obzirom na dugogodišnji rad prijavitelja s pripadnicima ciljane skupine, gluhim i nagluhim osobama, Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih, zahvalno je da se pozitivna praksa ostvarivanja potreba marginaliziranih u društvu nastavlja i dalje.

Podsjetimo se, cilj projekta je smanjenje socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom, podrška korisnicima u svakodnevnim aktivnostima pružanjem usluge tumačenja/prevođenja odnosno smanjenje komunikacijskih barijera te povećanje usluge osobne asistencije. Projekt se provodi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.