Obilježavanje Međunarodnog tjedna gluhih

Kao i svake godine, krajem mjeseca rujna, obilježava se  Međunarodni tjedan gluhih osoba. Tjedan namijenjen svim gluhim i nagluhim osobama, osobama koje direktno ili indirektno utječu na život gluhe osobe u zajednici, komunikacijskim posrednicima i promicateljima ljudskih prava gluhe osobe. Međunarodni tjedan slavi se provođenjem različitih aktivnosti zajednica Gluhih širom svijeta.

Ovogodišnja tema tjedna je Slavljenje napretka zajednica gluhih.

Cilj obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba, što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšanje njihove kvalitete života i uključivanja u zajednicu.

U sklopu tjedna, 23. rujna 2021. obilježava se Međunarodni dan znakovnog jezika. Danas osobe s oštećenjem sluha koriste više od 300 različitih znakovnih jezika. Znakovni su jezici punopravni jezici, strukturno različiti od govornog jezika.

Hrvatski sabor je priznao hrvatski znakovni jezik 10. srpnja 2015. Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Iako zakonski priznat, potrebna je stalna popularizacija i senzibiliziranje javnosti o važnosti hrvatskog znakovnog jezika za zajednicu Gluhih.

Nadalje, u sklopu tjedna, organizacije širom svijeta različitim aktivnostima i kampanjama nastoje privući pažnju javnosti na probleme s kojima se suočavaju gluhe osobe.

U projektu Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluga tumačenja/prevođenja- faza II, korisnici su također gluhe i nagluhe osobe kojima je hrvatski znakovni jezik temeljni oblik komunikacije. Projekt teži povećanju kvalitete života i smanjenju socijalne isključenosti gluhih i nagluhih osoba na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Također, svrha projekta je i osnaživanje gluhih i nagluhih u svakodnevnoj komunikaciji,  odnosno asistenciji u prevladavanju barijera s kojima se ova skupina građana susreće na svim razinama djelovanja.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.