Gluhoća i osobna asistencija

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, milijuni ljudi diljem svijeta živi sa slušno-govornim oštećenjima, no većina njih živi u lošije razvijenim zemljama pa često nemaju pristup odgovarajućim uslugama asistencije u svakodnevnom životu. S druge strane, znakovni jezik kao sredstvo komunikacije između gluhih i nagluhih i osobnog asistenta postaje sveprisutan iz čega proizlazi da važnost zakovnog jezika dobiva za zamahu te sve više ljudi uviđa potrebu za korištenjem znakovnog jezika.

Znakovni je jezik komunikacijski sustav koji se koristi za razmjenu informacija između dviju ili više osoba. Njime se koristi zajednica gluhih i gluhoslijepih osoba koje imaju zaseban kulturni i jezični identitet. Prema Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku koji je izglasan 2015. godine svaka gluha, gluho slijepa i nagluha osoba ima pravo na korištenje prevoditelja i tumača znakovnoga jezika u svakodnevnom život, s ciljem izjednačavanja mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te omogućavanju ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Projektom „Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja- faza II zaposlena su dva tumača znakovnog jezika koja svakodnevno svojim korisnicima pružaju usluge asistencije.
Dvadeset drugi je mjesec provedbe projekta , a iza nas su samo pozitivna iskustva naših korisnika kojima usluga osobnog asistenta pomaže pri zadovoljavanju individualnih potreba i ostvarivanju prava u zajednici, kao i apsolutnoj integraciji u društvo.

Također, podrška komunikacijskog posrednika, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, je od ključne važnosti za ostvarivanje pravilne i pravovremene komunikacije jer se na taj način ostvaruje potpuna komunikacija sa širom socijalnom sredinom kao i temeljno pravo, a to je jednak pristup informacijama.

Osobni asistent u svojstvu tumača/prevoditelja znakovnog jezika također može pokazati zajednici gluhih da se na njih ne zaboravlja, da imaju isti pristup komunikaciji s ostatkom svijeta kao i svi drugi  te da se njihovi glasovi nikada ne smiju utišati ili zanemariti. Podsjećamo, projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u 100% iznosu od 1.095.507,00 kn. Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci (30.10.2019. – 30.04.2022.)

adržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.