Izazov i prilika za jednakost – prijevod na daljinu

Hrvatskom društvu stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe odobren je projekt pod nazivom „IZAZOV I PRILIKA ZA JEDNAKOST – PRIJEVOD NA DALJINU“ kojeg je financirao Grad Zagreb.

Cilj projekta je osigurati gluhim osobama uslugu prijevoda na daljinu (ONLINE) sa stalno dežurnim tumačem/prevoditeljem čime se omogućuje kontinuirana samostalnost gluhih osoba u društvu. Na taj način gluhe osobe mogu ravnopravno sudjelovati u svim životnim situacijama, koristeći sve usluge koje dosada nisu bile u mogućnosti koristiti zbog sve veće digitalizacije usluga općenito.

Trajanje projekta je od 1. svibnja 2021. do 31. prosinca 2021.

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila: ured@mahalica