Prijava projekta: Izazov i prilika za jednakost – prijevod na daljinu

Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe prijavilo se na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. i to unutar prioritetnog područja “informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom.”

S obzirom da se nalazimo u razdoblju koje je obilježila pandemija uzrokovna koronavirusom te se javlja potreba za prilagodbom novonastalim situacijama i nošenjem sa izazovima koje ono donesi,  a potreba za komunikacijskim posrednicima iz godine u godinu ionako je sve veća, predloženi projekt ima za cilj osigurati uslugu prijevoda na daljinu (ONLINE) sa stalno dežurnim tumačem/prevoditeljem čime bi se  omogućila kontinuirana samostalnost gluhih osoba u društvu. Na taj način bi gluhe osobe mogle ravnopravno sudjelovati u svim životnim situacijama, koristeći sve usluge koje dosada nisu bile u mogućnosti koristiti zbog sve veće digitalizacije usluga općenito. 

Više informacija o projektu očekujte nakon objave rezultata Natječaja. 🙂