Svjetski dan zdravlja- pravedniji i zdraviji svijet

Danas, 7. travnja 2021. godine obilježavamo Svjetski dan zdravlja kao dan za podizanje svijesti o određenoj zdravstvenoj temi koja se ističe kao prioritetna te iziskuje veći angažman. Kroz posljednjih 50 godina fokus je bio usmjeren na zdravstvene probleme poput mentalnog zdravlja, majčinstva, brige o djeci i klimatske promjene, a različitim aktivnostima kojima se obilježava današnji dan ukazuje se  na najvažnije aspekte zdravlja na svjetskoj razini.

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava se pod sloganom „Gradimo pravedniji i zdraviji svijet“ s ciljem sprječavanja širenja nejednakosti u zdravstvu s kojima se zajednica susreće, a što će utjecati na ostvarivanje najvišeg zdravstvenog standarda što je i pravo svake osobe. Gluhe i nagluhe osobe  posebno su ranjiva populacija koja često biva neshvaćena, bilo zbog manjka osviještenosti društva o njihovim potrebama ili podneblju u kojem žive. Takve osobe često nailaze na rizik od socijalne inkluzije što stvara određenu razinu depresivnih i anksioznih simptoma.

Dodatno, pandemija COVID-19 pogodila je mnoge zemlje, a nažalost se njezin utjecaj najviše osjetio kod marginaliziranih skupina koje imaju otežani pristup kvalitetnijim zdravstvenim uslugama. Strategijama koje usmjeravaju pažnju na poboljšanje situacije u slučaju zdravstvene neravnopravnosti , kvaliteta života marginaliziranih će se postaviti na višu razinu kakvu i  zaslužuju.

No, unatoč brojnim poteškoćama, gluhe i nagluhe osobe povećavaju sudjelovanje u različitim društvenim aktivnostima uz podršku tumača/prevoditelja znakovnog jezika. Stoga je od bitne važnosti ustrajati na promicanju njihovog kvalitetnijeg života, zaštite  i ostvarivanja prava i interesa, ne samo kao zajednice, već i na razini pojedinca.

Podsjećamo, projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u 100% iznosu od 1.095.507,00 kn. Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci (30.10.2019. – 30.04.2022.).