Iskustva korisnika – Milivoj Kefelja

Još jedan mjesec je iza nas i vrijeme je da se svi upoznamo s još jednim korisnikom projekta.

Milivoj Kefelja rođen je 1945. godine u Varaždinu kao gluho dijete čujućih roditelja. Kao jedina gluha osoba u obitelji, u djetinjstvu se često osjećao izoliran budući da se većina komunikacije u obitelji bazirala na govoru.

Prilikom pohađanja škole (Slava Raškaj – učenik u privredi) Milivoj se susreće sa znakovnom jezikom koji ubrzo postaje njegovo osnovno sredstvo komunikacije sa okolinom. Nakon završene škole, zapošljava se u Vjesniku gdje provodi svoj cijeli radni vijek.

Sretno je oženjen i otac dvoje gluhe djece za koju se trudio da se nikada ne osjećaju izolirano kao što se on ponekad osjećao kao dječak.

U tome mu uvelike pomaže projekt Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja – faza II, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Razvoj usluge osobe asistencije za osobe s invaliditetom, kodnog broja UP.02.2.2.02.0015. Zahvaljujući navedenome projektu, točnije usluzi koju pružaju tumači/prevoditelji (stručni komunikacijski posrednici), Milivoj smatra da dobiva jasnu, točnu i pravovremenu informaciju u svim životnim situacijama.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.