POZIV NA EDUKACIJU O OSNOVAMA MEĐUNARODNOG ZNAKOVNOG

Poštovani,

ovim putem, pozivamo sve zainteresirane da se uključe u 3. modul edukacije za usavršavanje stručnih komunikacijskih posrednika, u sklopu projekta „Razvoj platforme za zanimanje stručnog komunikacijskog posrednika“ financiranog od strane Grada Zagreba, o osnovama međunarodnog znakovnog koji će se održavati na adresi Kneza Mislava 7/1 u sljedećim terminima: 

19.11. i 20.11.  u vremenskom periodu 16-19h

24.11. i 25.11.  u vremenskom periodu 16-19h

2.12. i 3.12.   u vremenskom periodu 16-19h

Uvjeti koje zainteresirane osobe trebaju zadovoljiti kako bi sudjelovali na edukaciji su:

1. željeti učiti osnove međunarodnog znakovnog

2. dobro poznavati hrvatski znakovni jezik

Za sudjelovanje na edukaciji, prijaviti se možete putem e-maila: ured@sgingz.hr ili mahalica.esf@gmail.com (osobe koje su se već prijavile, ne trebaju opet).

Za sva pitanja, stojimo na raspolaganju!