Nova znanja za nova zanimanja

Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe u razdoblju od 01. rujna 2018. do 30. travnja 2020. provodio je projekt ”Nova znanja za nova zanimanja” kodnog broja UP.02.1.1.06.0076 s dva osnovna cilja:

  • osposobiti 30 dugotrajno nezaposlenih osoba za obavljanje usluge stručnog komunikacijskog posrednika (Element I.)
  • ojačati kapacitete postojećih stručnih komunikacijskih posrednika za obavljanje poslova edukatora/multiplikatora hrvatskog znakovnog jezika (Element II.)

Projekt je financirao Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s iznosom 1.493.681,50 kn u 100%-tnom intezitetu.

Partneri na projektu bili su Udruga gluhih i nagluhih osoba Primorsko-goranske županije, Udruga gluhih i nagluhih osoba Osječko-baranjske županije i Udruga gluhih i nagluhih osoba Šibensko-kninske županije.

Rezultati Elementa I.

Osposobljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba za obavljanje usluge stručnog komunikacijskog posrednika

  • Trajanje: 01.11.2018. – 31.11.2019.
  • Zaposleno 6 osoba
  • Odrađeno 230 sati edukacije po gradovima – Zagreb, Rijeka, Osijek, Šibenik
  • Predviđeno 30 polaznika, edukaciju završilo ukupno 28 sudionika

Zagreb: 12 polaznika osposobljavanja – 2 polaznika zaposlena kao stručni komunikacijski posrednici u nastavi – 1 polaznica zaposlena kao stručni komunikacijski posrednik/daktilograf

Rijeka: 8 polaznika osposobljavanja – 2 polaznice zaposlene kao stručni komunikacijski posrednici u udruzi – 1 polaznica volonterka u udruzi

Osijek: 5 polaznica – 1 polaznica zaposlena kao prevoditelj za gluhe i prevoditelj/intervenor za gluhoslijepe osobe

Šibenik: 3 polaznika – 1 polaznica zaposlena kao asistent u nastavi

Polaznici osposobljavanja u Zagrebu
Polaznici osposobljavanja u Osijeku
Polaznici osposobljavanja u Rijeci
Osposobljavanje u Šibeniku

Rezultati Elementa II.

Jačanje kapaciteta postojećih stručnih komunikacijskih posrednika za obavljanje poslova edukatora/multiplikatora hrvatskog znakovnog jezika

  • provedeno u dva modula
  • I. modul: 10.2. – 14.2.2020. u Zagrebu
  • II. modul: 09.3. – 13.2.2020. u Opatiji
  • Predviđeno 8 polaznika, edukaciju završilo 12 polaznica
Polaznici I.modula
Polaznice II.modula

Provedbu projekta možete popratiti na www.mahalica.com i Facebook stranica Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe (https://web.facebook.com/Hrvatsko-društvo-stručnih-komunikacijskih-posrednika-za-gluhe-osobe).

Više o natječaju Europskog socijalnog fonda:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr