EDUKACIJA KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA

Prošli tjedan, točnije od 10. do 14. veljače 2020. u Palace hotelu Zagreb, naši tumači/prevoditelji Željka Valjak i Dorijana Kavčić sudjelovali su na edukaciji za usavršavanje osoba koje su zaposlene kao komunikacijski posrednici. Modul su vodile Dijana Vincek i Tina Vrbanić- predavačice, a namijenjen je tumačima s iskustvom. Cilj edukacije je povećanje stručnog znanja i kompetencija komunikacijskih posrednika u svrhu kvalitetnijeg obavljanja usluge ,  odnosno efikasnijeg i profesionalnijeg prenošenja informacija gluhim i nagluhim osobama. Neke od tema koje su se pojavile na edukaciji bile su teorija o prevođenju, prijevod sa hrvatskog jezika na hrvatski znakovni jezik, situacijske analize, karakteristike radnog mjesta, profesionalna etika te primjena profesionalne etike.

Kroz edukaciju polaznici su dobili kvalitetne informacije i unaprijedile svoje znanje koje će ubuduće primjenjivati u praksi s gluhim i nagluhim osobama te im na taj način povećati inkluziju u svakodnevne životne situacije u kojima im je pravovremen i točan prijenos informacija od značajne važnosti.
Naime, gluhe i nagluhe osobe, s obzirom na specifičnost njihova invaliditeta, mogu ravnopravno sudjelovati u svakodnevnom životu te mogu iskoristiti svoje mogućnosti u korist društvene zajednice, svoje obitelji i njih samih, korištenjem usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika.

Podsjećamo, projekt „Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja- faza II, UP.02.2.2.09.0015“ je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.095.507,00 kn sa stopostotnim financiranjem. Trajanje projekta je od 30.10.2019. do 30.04.2022. godine.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.