Tumači znakovnog jezika – podrška u prevladavanju komunikacijskih ograničenja u svakodnevnom životu gluhih i nagluhih osoba

Iako se u mnogim slučajevima u svojoj svakodnevnoj komunikaciji gluhe i nagluhe osobe uspijevaju donekle sporazumjeti s čujućom okolinom, podrška komunikacijskog posrednika, tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, je od ključne važnosti za ostvarivanje pravilne i pravovremene komunikacije jer se na taj način ostvaruje potpuna komunikacija sa širom socijalnom sredinom kao i temeljno pravo, a to je jednak pristup informacijama.

Odobrenim projektom „Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja- faza II – UP.02.2.2.09.0015 pružat će se usluge tumača/prevoditelja s ciljem povećanja socijalne integracije i ostvarivanja viših ciljeva gluhih i nagluhih osoba.  Kroz ovaj projekt zaposlena su dva tumača znakovnog jezika, Željka Valjak i Dorijana Kavčić koje imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga tumačenja/prevođenja gluhim i nagluhim osobama na području grada Zagreba, a i šire. Tijekom trajanja projekta, navedeni tumači pružat će uslugu osobne asistencije za 50 gluhih i nagluhih korisnika čime će povećati njihovu kvalitetu života i pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti.


Tumač/prevoditelj znakovnog jezika prenosi informaciju u znakovnom obliku te vjerno prenosi originalnu poruku, osoba je koja ima ulogu od krucijalne važnosti, a to je amortizacija komunikacijskih barijera i točan prijenos sadržaja iz okruženja. Samim tim, osobe u svojstvu tumača/prevoditelja sudjeluje u ravnopravnom uključivanju gluhih i nagluhih osoba u  širu socijalnu zajednicu. Profesionalnost obavljanja posla tumača/prevoditelja izražena je vrijednostima koje mora posjedovati kako bi prijenos informacija bio dostatan, a to su snažne transverzalne vještine, razumijevanje potreba klijenata, prilagodba, pridržavanje etičkog kodeksa te strast za obavljanjem posla. Kao takva, usluga asistencije u svakodnevnoj komunikaciji doprinijet će potpunoj socijalnog integraciji gluhih i nagluhih osoba.

 U novom Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i nagluhih osoba u Republici Hrvatskoj, koji je Vlada usvojila 2015. godine, gluhe i nagluhe osobe imaju pravo na korištenje, informiranje i obrazovanje na HZJ i ostalim sustavima komunikacije koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama, a u svrhu izjednačavanja mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te omogućavanju ravnopravnog ostvarivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.

No, unatoč brojnim poteškoćama, gluhe i nagluhe osobe sve više sudjeluju u različitim društvenim aktivnostima uz podršku tumača/prevoditelja znakovnog jezika. Stoga je od bitne važnosti ustrajati na promicanju njihovog kvalitetnijeg života, zaštite  i ostvarivanja prava i interesa, ne samo kao zajednice, već i na razini pojedinca.

Podsjećamo, projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u 100% iznosu od 1.095.507,00 kn. Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci (30.10.2019. – 30.04.2022.)

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Željka Valjak

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.