POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA PRUŽANJEM USLUGE TUMAČENJA/PREVOĐENJA- FAZA 2

ODOBREN PROJEKT „ Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja-FAZA 2

U sklopu otvorenog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom- faza II, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskom društvu stručnih komunikacijskih posrednika odobren je projekt “Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluga tumačenja/prevođenja- faza IIUP.02.2.2.09.0015″ . Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u 100% iznosu od 1.095.507,00 kn. Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci.

Projekt teži povećanju kvalitete života i smanjenju socijalne isključenosti gluhih i nagluhih osoba na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Također, svrha projekta je i osnaživanje gluhih i nagluhih u svakodnevnoj komunikaciji,  odnosno asistenciji u prevladavanju barijera s kojima se ova skupina građana susreće na svim razinama djelovanja.

Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe prepoznalo je potrebu za pružanjem usluge tumačenja/prevođenja kako bi se zadovoljilo jedno o temeljnih potreba i ljudskih prava, a to je jednak pristup informacijama.

Specifični cilj projekta je ravnopravno sudjelovanje 50 gluhih i nagluhih osoba u društvenoj sredini kojoj pripadaju, njihova socijalna integracija i povećanje kvalitete života kroz pružanje usluge tumačenja/prevođenja. Na taj način se odgovara na potrebu za jednakošću u društvu, dostupnošću usluga i povećanjem kvalitete života na lokalnoj razini.

Projektom se, naime, potiče smanjenje institucionalizacije gluhih i nagluhih osoba, a navedeno predstavlja izvrstan temelj održivosti.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.