Nova znanja za nova zanimanja

                 

Hrvatskom društvu stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe odobren je novi projekt ”Nova znanja za nova zanimanja” financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Projekt će se provoditi 20 mjeseci (01.09.2018. – 30.04.2020.) u suradnji s parterskim organizacijama Udrugom gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Udrugom gluhih i nagluhih Šibensko-kninske županije i Udrugom gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije. Ukupni odobreni iznos za provedbu projekta iznosi 1.493.681,50 HRK.

Ciljevi projekta su:

  • Osposobiti 30 dugotrajno nezaposlenih osoba za obavljanje usluge stručnog komunikacijskig posrednika s područja 4 hrvatske regije
  • Ojačati kapacitete postojećih stručnih komunikacijskih posrednika za obavljanje poslova edukatora/multiplikatora HZJ kako bi edukacije HZJ bile dostupne i u drugim područjima Republike Hrvatske, a ne samo u Zagrebu

Provedbom aktivnosti očekujemo da će sve veće potrebe osoba oštećena sluha biti zadovoljene zapošljavanjem novih komunikacijskih posrednika koji će na kvalitetan način provoditi usluge tumačenja/prevođenja na hrvatski znakovni jezik u svim životnim situacijama.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva iz Strategije Europa 2020; Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014.-2020.; Zagrebačkoj strategiji za izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2016.-2020., te Socijalnog plana Osječko-baranjske županije 2015.-2020.

Više na: www.strukturnifondovi.hr I www.esf.hr.