Pružanje usluge tumača / prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe

 

Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe je potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, kodni broj UP.02.2.2.02.0095, za projekt “Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja”. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 506.330,00 kn, intenzitet potpore je 100%, a trajat će 20 mjeseci.

Ovim se projektom, kroz 20 mjeseci (01.11.2017. – 30.06.2019.), osnažuje 20 korisnika, gluhih i nagluhih osoba od 18 do 65 godina starosti, kako bi ravnopravno sudjelovali u socijalnoj sredini kojoj pripadaju. Pružanjem usluge tumača/prevoditelja povećat će se kvaliteta života i smanjiti socijalna isključenost gluhih i nagluhih osoba s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Opći cilj projekta: Pružanje usluge tumačenja/prevođenja odnosno podrška u prevladavanju komunikacijskih poteškoća gluhim i nagluhim osobama u svakodnevnom životu.

Specifični cilj: Ravnopravno sudjelovanje dvadeset gluhih i nagluhih osoba u društvenoj sredini kojoj pripadaju, njihova socijalna integracija i povećanje kvalitete života kroz pružanje usluge tumačenja/prevođenja i prevladavanje komunikacijskih barijera.

Očekivani rezultati projekta: Praužena kontinuirana usluga i podrška tumača/prevoditelja znakovnog jezika za 20 korisnika – gluhih i nagluhih osoba s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije u informiranju, prevladavanju komunikacijskih barijera te postizanju samostalnosti i kvalitete života.

Više na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr