Održane edukacije – video call centar

Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika je , u suradnji sa Savezom gluhih i nagluhih grada Zagreba, održalo dvije edukacije o VIDEO CENTRU – novom načinu pružanja usluga gluhim i nagluhim osobama putem skypa.

Edukacija je, uglavnom, bila namijenjena gluhim osobama starije životne dobi koje nisu imale iskustva u korištenju novih tehnologija, odnosno korištenja skypa.

Na edukaciju se odazvalo, sveukupno 56 gluhih i nagluhih osoba u siječnju i studenome 2016.