projekt

Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba pružanjem usluge tumačenja/prevođenja - FAZA 2

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. u 100% iznosu od 1.095.507,00 HRK te se provodi u trajanju od 30 mjeseci (30.10.2019. – 30.04.2022.)

Za više o EU fondovima posjetite: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr


 

O nama

Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih

Osnovni sadržaj djelatnosti Društva usmjeren je na osposobljavanje tumača i prevoditelja gluhim osobama, razvoj, podučavanje znakovnog jezika i ostalih specifičnih oblika komunikacije, a radi prevladavanja socijalnih i ostalih teškoća nastalih kod tih osoba kao posljedica oštećenja sluha. Sukladno s tim, Društvo usklađuje i usmjerava djelatnosti i predlaže aktivnosti od interesa za gluhe osobe i njihovu potpuniju komunikaciju sa širom socijalnom sredinom. Društvo također provodi edukaciju znakovnog jezika, prati i proučava razvitak i dostignuća na području školovanja novih tumača i prevoditelja, uspostavlja kodeks etike tumača i prevoditelja te utvrđuje kriterije za njihovo rangiranje i napredovanje. Član Društva može biti gluha ili čujuća osoba koja je uspješno položila ispit znanja iz znakovnog jezika gluhih prema Programu edukacije tumača i prevoditelja društva, pred stručnom komisijom.

  • predsjednica društva

  • članica Izvršnog odbora

  • član Izvršnog odbora

aktualne novosti

najnovije obavijesti i novosti vezane za rad društva