Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe
National association of Croatian sign language interpreters

300 znakova hrvatskog znakovnog jezika standariziranih prema A Zimmermanu, prof