Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe
National association of Croatian sign language interpreters

Kontakt

Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih

Mirjana Juriša, prof. def., predsjednica Hrvatskog društva tumača i prevoditelja